خطا
  • قالب انتخابی قابل نمایش نسیت لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
Mechanical Behavior, Testing, and Manufacturing Properties of Materials نگارش یافته توسط itManager 2344
Ferrous Metals and Alloys: Production, General Properties, and Applications نگارش یافته توسط itManager 5881
همه چیز درباره قوس الکتریکی نگارش یافته توسط itManager 2859
مبانی مهندسی برق نگارش یافته توسط itManager 3836
تشريح كامل نمودار عمليات حرارتي-TTT-IT-IC نگارش یافته توسط itManager 11721
مبحث خوردگی نگارش یافته توسط itManager 2602
خوردگی آلومینیوم نگارش یافته توسط itManager 4379
انواع گونه هاي خوردگی در فلزات نگارش یافته توسط itManager 2820
ترک در جوش نگارش یافته توسط itManager 2441
مبحث کریستالوگرافی نگارش یافته توسط itManager 2774